Via Cuorgnè 42/a – 10098 Rivoli (TO)

|

mailbox@canespa.it

|

+39 011 957 48 72

ERSÄTTNINGS- OCH IMMUNMODULERANDE TERAPI MED
SUBKUTANA IMMUNGLOBULINER

Associerade produkter

De produkter som beskrivs på denna webbplats omfattas av EU-försäkran om överensstämmelse, så de är avsedda för EU-marknaden, för det deklarerade avsedda syftet.
För marknader utanför EU såsom USA, kontakta CANÈ S.p.A. för att identifiera rätt produkt och motsvarande destination för användning.

Crono Spid. infusionspump för subkutan behandling av primära immunbriste

CRONO S-PID

Crono Spid 30. infusionspump för subkutan behandling av primära immunbrister

CRONO S-PID 30

Crono Spid 50. infusionspump för subkutan behandling av primära immunbriste

CRONO S-PID 50

Crono Spid 100. infusionspump för subkutan behandling av primära immunbristes

CRONO S-PID 100

Crono super pid. infusionspump för subkutan behandling av primära immunbriste

CRONO Super PID

Crono S-PID 4 100. infusionspump för subkutan behandling av primära immunbriste

CRONO S-PID 4 100