Via Cuorgnè 42/a – 10098 Rivoli (TO)

|

mailbox@canespa.it

|

+39 011 957 48 72

thalassemia – järnkelatterapi

Associerade produkter

De produkter som beskrivs på denna webbplats omfattas av EU-försäkran om överensstämmelse, så de är avsedda för EU-marknaden, för det deklarerade avsedda syftet.
För marknader utanför EU såsom USA, kontakta CANÈ S.p.A. för att identifiera rätt produkt och motsvarande destination för användning.

Canè infusionspump för talassemi. Crono

CRONO

Canè infusionspump för talassemi. Crono 30

CRONO 30