Via Cuorgnè 42/a – 10098 Rivoli (TO)

|

mailbox@canespa.it

|

+39 011 957 48 72

förbrukningsprodukter

De produkter som beskrivs på denna webbplats omfattas av EU-försäkran om överensstämmelse, så de är avsedda för EU-marknaden, för det deklarerade avsedda syftet.
För marknader utanför EU såsom USA, kontakta CANÈ S.p.A. för att identifiera rätt produkt och motsvarande destination för användning.

soft glide. Subkutant infusionsset med SAF-Q™-säkerhetssystem

SOFTGLIDE

Subkutant infusionsset med SAF-Q™-säkerhetssystem

Med en i stort sett smärtfri Soft-Glide®-kanylinsättning minskas avsevärt den penetrationskraft som krävs för att föra in nålen i huden, vilket maximerar patientens komfort under infusionen
Idealisk för patienter med känslig hud (äldre, barn och patienter med tunn hud) erbjuder den optimal flödesprestanda med infusionsvätskor av en mängd viskositeter.

Infusion set filter Filtrajet

FILTRAJET

Filter för infusionsset

Filteranordning för engångsanvändning som kan användas med alla typer av infusionsset för att förebygga och skydda mot:
Bakterier
Förekomst av luft inuti infusionssetet och sprutan borttagen från ventilationssystemetm
Förekomst av partiklar såsom glas- eller plastfragment.

Kanyl för subkutana injektioner Insuflon

INSUFLON

Kanyl för subkutana injektioner

Insuflon består av en mjuk kanyl som är skonsam mot hudvävnaden.
Den är liten i storleken och lätt att hantera, endast 18 mm lång med en ytterdiameter på 0,6 mm.
Minst 75 injektioner kan ges genom den här kanylen.
Insuflon kan lämnas subkutant från 3 till 7 dagar, beroende på typen av läkemedel och volymen som ska administreras.

Perforator för läkemedelsaspiration. Minispike

SPIKE

Perforator för läkemedelsaspiration.

Mikroperforator för aspiration av läkemedel som ska användas med CRN® CRONO®-behållarkanyler.
Är klass medicinteknisk produkt, (Standard 2 of Annex IX of Directive 93/42/EEC och efterföljande ändringar som införts av European Directive 2007/47/EC).

Anti-hävertventil för engångsbruk.

ANTI-HÄVERTVENTIL

Anti-hävertventil för engångsbruk.

LLM/LLF-envägsventil som förhindrar tillbakaflöde, med labyrintiska LLM- och LLF-lock.

Y-koppling för administrering av flytande substanser på två olika infusionsställen.

Y-SET

Y-koppling för administrering av flytande substanser på två olika infusionsställen.

neria Subkutan infusionsanordning

NERIA

Subkutan infusionsanordning

Neria är en subkutan infusionsanordning med en nål av rostfritt stål, speciellt utformad för att säkerställa patientens komfort och diskretion och möjliggöra enkel användning av enheten. Neria™-infusionsenheten har en insättningsvinkel på 90 grader. Insättningsmetoden är snabb och enkel, vilket underlättar patientens självhantering och gör den lämplig för långtidsbehandlingar.