Via Cuorgnè 42/a – 10098 Rivoli (TO)

|

mailbox@canespa.it

|

+39 011 957 48 72

Parkinsons sjukdom

Associerade produkter

De produkter som beskrivs på denna webbplats omfattas av EU-försäkran om överensstämmelse, så de är avsedda för EU-marknaden, för det deklarerade avsedda syftet.
För marknader utanför EU såsom USA, kontakta CANÈ S.p.A. för att identifiera rätt produkt och motsvarande destination för användning.

Parkinsons sjukdom. Infusionspump och apomorfinbehandling Crono Par

CRONO PAR

Parkinsons sjukdom. Infusionspump och apomorfinbehandling Crono Par 30

CRONO PAR 30

Parkinsons sjukdom. Infusionspump och apomorfinbehandling Crono Par 50

CRONO PAR 50

Parkinsons sjukdom. Infusionspump och apomorfinbehandling Crono Par 4 20

CRONO PAR 4 20