Via Cuorgnè 42/a – 10098 Rivoli (TO)

|

mailbox@canespa.it

|

+39 011 957 48 72

dedikerad kanyl
sterila engångskanyler

De produkter som beskrivs på denna webbplats omfattas av EU-försäkran om överensstämmelse, så de är avsedda för EU-marknaden, för det deklarerade avsedda syftet.
För marknader utanför EU såsom USA, kontakta CANÈ S.p.A. för att identifiera rätt produkt och motsvarande destination för användning.

Sterila engångssprutor o CRONO CRN CRN tillhör klassen medicintekniska produkter, men till skillnad från andra märken är dessa produkter designade för att användas uteslutande med pumpar av CRONO-modell.

Utrustade med luerlåsanslutningar för att fästa infusionsanordningen kännetecknas de av möjligheten att skruva loss kolven, vilket gör att den kan fästas på CRONO-pumparna.

Vid användning av högviskösa läkemedel kan sprutorna fyllas med respektive CRONO JET-tillbehör

CE-märkning: 0051

pompa infusionale per la cura del morbo di parkinson crono par

DEDIKERAD KANYL 10 ml

Kanylen är kompatibel med följande infusionspumpar:
CRONO PAR 4 20
CRONO SC
CRONO S-PID
CRONO Super PID
CRONO

The syringe can be filled using the o CRONOJET 10-20 ccessory device for fillin CRONO CRN.

begära information ladda ner det tekniska bladet

kanyltillbehör 10 ml

Tillbehör för påfyllning av behållare CRN CRONO JET 10-20

Tillbehör för påfyllning av behållare CRN CRONO JET 10-20

dedikerad kanyl Canè

DEDIKERAD KANYL 20 ml

Kanylen är kompatibel med följande infusionspumpar:
CRONO PAR
CRONO PAR 4 20
CRONO SC
CRONO S-PID
CRONO Super PID
CRONO

Kanylen kan fyllas med hjälp av tillbehören CRONOJET 10-20 för att fylla på CRONO CRN.

begära information ladda ner det tekniska bladet

kanyltillbehör 20 ml

Tillbehör för påfyllning av behållare CRN CRONO JET 10-20

Tillbehör för påfyllning av behållare CRN CRONO JET 10-20

dedikerad kanyl da 30 ml

DEDIKERAD KANYL 30 ml

Kanylen är kompatibel med följande infusionspumpar:
CRONO 30
CRONO PAR 30
CRONO S-PID 30

begära information ladda ner det tekniska bladet
dedikerad kanyl Canè da 50 ml

DEDIKERAD KANYL 50 ml

Kanylen är kompatibel med följande infusionspumpar:
CRONO PAR 50
CRONO S-PID 50
CRONO 50 SC

Kanylen kan fyllas med hjälp av tillbehören CRONOJET 50 för att fylla på CRONO CRN.

begära information ladda ner det tekniska bladet

kanyltillbehör 50 ml

Tillbehör för påfyllning av behållare CRN CRONO JET 50

Tillbehör för påfyllning av behållare CRN CRONO JET 50

Tillbehör för påfyllning av behållare CRN CRONO JET 10-20

Tillbehör för påfyllning av behållare CRN CRONOFILL

dedikerad kanyl Canè da 100 ml

DEDIKERAD KANYL 100 ml

Kanylen är kompatibel med följande infusionspumpar:
CRONO S-PID 4 100
CRONO S-PID 100

Kanylen kan fyllas med hjälp av tillbehören CRONOJET 100 för att fylla på CRONO CRN.

begära information ladda ner det tekniska bladet

kanyltillbehör 100 ml

Tillbehör för påfyllning av behållare CRN CRONO JET 100

Tillbehör för påfyllning av behållare CRN CRONO JET 100

Tillbehör för påfyllning av behållare CRN CRONO JET 10-20

Tillbehör för påfyllning av behållare CRN CRONOFILL