Via Cuorgnè 42/a – 10098 Rivoli (TO)

|

mailbox@canespa.it

|

+39 011 957 48 72

CANÈ S.p.A. has obtained

CE Certificate under the
Medical Devices Regulation
(EU) 2017/745

for 27 ambulatory infusion pumps
and their reservoirs

crono par 4-20 pompe infusionali
crono spid 4-100 pompe infusionali

INFUSIONSPUMPAR

Infusionpumpar: bärbara mikroinfusionsapparater designade för subkutan infusion av läkemedel i olika patologier.

Infusionpumpar

DEDIKERADE SPRUTOR

Behållare är idealiskt tillverkade för användning med olika typer av Crono-pumpar.

DEDIKERADE SPRUTOR

FÖRBRUKNINGSMATERIAL

Kompletta kanyler/kanyllinjer för subkutan infusion av läkemedel med anpassningsbara funktioner för typen av patient och läkemedlet som ska infunderas.

FÖRBRUKNINGSMATERIAL

CANÈ-INFUSIONSSYSTEM

CANÈ-INFUSIONSSYSTEM

UPPDRAG


CANÈ SpA strävar efter att skydda sitt namn, sin historia och sin identitet.

De erbjuder kvalitetstjänster till kunder, vilket representerar en giltig referens och stöd för de sistnämnda.

Att alltid tillfredsställa sina kunder genom de tjänster, produkter och priser som erbjuds i ett sammanhang av maximal respekt.

Säkerhets- och precisionsstandarderna är mycket höga tack vare de många kontroller som utförs på varje komponent samt den kunskap som företaget förvärvat över tiden.

White room Canè spa

FÖRETAGSPOLICY


För att utföra sitt arbete deltar CANÈ i ett flertal konferenser, i Italien och utomlands, med ett intresse för nya terapier i samarbete med läkemedelsföretag, läkare och patienter. Canè SpA, i samarbete med ett flertal läkemedelsföretag, har också under en tid samarbetat i internationella multicenterstudier i sökandet efter nya terapeutiska lösningar för olika sällsynta sjukdomar. Genom att anpassa sig till internationella kunders krav har företaget nått en ledande position inom sina kompetensområden.

CANÈ SpA har som mål att bidra till att förbättra människors livskvalitet genom att designa, tillverka och marknadsföra infusionssystem och tillbehör för behandling och vård av flera sjukdomar, med respekt för hälsan och säkerheten för sina anställda och samarbetspartner, sina kunder, för människor som bor nära produktionsenheten, och i allmänhet alla dem som de har professionella eller andra relationer med.

TERAPI

De produkter som beskrivs på denna webbplats omfattas av EU-försäkran om överensstämmelse, så de är avsedda för EU-marknaden, för det deklarerade avsedda syftet.
För marknader utanför EU såsom USA, kontakta CANÈ S.p.A. för att identifiera rätt produkt och motsvarande destination för användning.

CANÈ SpA. Våra samarbeten

britannia
ipopi
tif
ferring
italfarmaco